Home

EFRO Subsidie voor ‘Home Smart Energy’

De Vreeden Installatietechniek participeert, samen met Eiland Medemblik en TSH in een nieuw initiatief ‘Home Smart Energy’ om een efficiënt warmtepompsysteem te ontwikkelen. Het doel is om met ondiepe bronnen, die aantasting van kwetsbare waterlagen voorkomt, voldoende energie te genereren om woningen te verwarmen. Voor een traditionele grondgebonden warmtepomp is een diepe bron nodig om de woning van energie te voorzien. Op veel plekken in Nederland mag niet diep in de grond geboord worden en kan een grondgebonden warmtepomp niet worden toegepast. Daarnaast produceren lucht-water warmtepompen geluid, wat in sommige gevallen tot hinder leidt. De nieuwe warmtepomptechniek van ‘Home Smart Energy’ is in de onderzoeksfase, geruisloos en zeer efficiënt. Door de ondiepe bron, is de investering en terugverdientijd voor dit systeem aanzienlijk lager dan bij een gebruikelijk grondgebonden systeem. Daarnaast kan het om deze reden concurreren met een warmtenet en wekt u zelf uw energie op in plaats dat u afhankelijk bent van een externe monopolie partij. In de zomer kunt u uw woning met deze installatie koelen. Inmiddels is er voor dit unieke systeem een patent aangevraagd.

TU Delft valideert

In de onderzoeksfase is de afdeling Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft betrokken. Zij gaan onderzoek doen naar de invloed op de bronnen in de seizoenen, zodat de bron op lange termijn efficiënt blijft. Een van de manieren om de bron op lange termijn efficiënt te houden is om te regenereren en de mogelijke overtollige energie in de zomer terug in de bodem te stoppen om te gebruiken in de winter.

In de tweede helft van 2023 wordt de eerste meting beoordeeld. Hoe hoog is de warmte capaciteit van de concentrische gesloten warmtewisselaar. Vervolgens wordt er op 3 percelen, 3 seizoenen lang een test gedraaid. Deze test wordt begeleid en gevalideerd door de TU Delft.

Kansen voor west’ steunt dit project met een EFRO subsidie van 660.000 Euro.

Op de hoogte blijven?

Wilt u de ontwikkelingen van deze nieuwe techniek volgen en op de hoogte blijven, meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Subscribe

* indicates required